11/15/2020 11:59:00 AM

Wieści ze świata

 Szanowni czytelnicy naszego tygodnika!

Niedawno zakończona Wielka Wojna wyczerpała naszych zaborców ciężką i długą walką. 

Dawna carska Rosja ogarnięta jest rewolucją i nikt nie wie czy ten kraj pochłonięty teraz wojną domową kiedykolwiek odzyska jeszcze swą świetność.

Niemcy przegrały wojnę na froncie zachodnim i zdane są teraz na łaskę państw Entanty. Historia nie zna tak brutalnego konfliktu, więc można sądzić że wygrani nałożą na naszego zachodniego zaborcę gigantyczne kary.

Austro-Węgry zupełnie straciły na znaczeniu. Wojsko CK Monarchii nie wykazało się dużą skutecznością w czasie konfliktu, co stawia ten kraj w jeszcze gorszej sytuacji...

Bracia Polacy! Pierwszy raz od 123 lat mamy realną szansę wybić się na niepodległość! Możemy dokonać tego własnymi siłami, potrzebujemy jednak pomocy całego społeczeństwa!

By przysłużyć się sprawie odszyfruj i wykonaj polecenia. Są szyfrowane, gdyż zaborcy mimo wszystko dalej mają zgromadzone duże siły na naszych ziemiach.
 

Wktgjckd oyzrjgckdud! Czdig ngs wkduig oypbg! Br opmpc lygtpwgc ngsz Iygj ngyrslj mgod oyzdestgwkgjgcg tygsd Twpjdj pstgtnkdj wroygwr, ulb ougn jgikdaps okdindap, zgbrtpwdap blernil (ipsckpu, zgmdi, dtc). Opeopwkdez ep ipudjndap szrfypaygml tp YPT13.

Druga wiadomość:

Cemlwnpvryr! Jlxbanwpvr j qbzh znfxbgxr cemrqfgnjvnwąpr wnxnf cbfgnp. Avr zhfv olp uvfgbelpman, zbżr olp mnonjan! Cbcvfmpvr fvę xerngljabśpvn! Cbqgemlzljnavr jlfbxvrtb zbenyr j fcbyrpmrafgjvr wrfg grenm oneqmb jnmar. 


Zachęcam, by cała rodzina włączyła się w wykonanie tych zadań! :D
Ze wszystkich sił!
Akela


PS. Dodaję obiecaną prezentację :D

https://drive.google.com/file/d/1VDGUQuiL2yYdbFadxJSM4nBxlpT9wRrP/view?usp=sharing

Brak komentarzy: