10/08/2014 09:19:00 PM

Zbiórki w ostatnim kwartale 2014 roku

Od razu uprzedzam, że im bardziej odległa data zbiórki, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo jej przeniesienia. Są to daty planowane. W wypadku zdarzeń losowych mogą zostać zmienione.

Październik
4 X - pierwsza zbiórka Gromady
12 X - Dzień Papieski
25 X - zbiórka przed Świętem Wszystkich Świętych

Listopad 
8 XI - dla rodziców - ABC skautingu, dla dzieci - zbiórka (w wypadku dobrej pogody dłuższy wypad)
15 XI - zbiórka
29 XI - zbiórka

Grudzień
6 XII - zbiórka
13 XII - zbiórka

Zimowisko - ??
Jednym z proponowanych terminów była przerwa między Nowym Rokiem a Świętem Objawienia Pańskiego

Brak komentarzy: