7/04/2014 07:32:00 AM

Bardzo ważne!!!!!

Na ostatniej zbiórce otrzymałem tylko kilka oryginałów kart zgłoszeniowych, poniżej podaje inicjały:

Mi.Wę.
St. Ch.
Mi. Br.
Ma. Br.
Ja. Re.
Mi. Ży.
Pi. Pi.
Pa. Sz.
Ma. Ga.
Ka. Ga.


Te karty są konieczne, aby dziecko mogło wziąć udział w obozie, wilczek którego karty nie będę posiadał nie zostanie wpuszczony do autobusu lub do obozu, w razie dojazdu własnego. Proszę zatem tego bardzo przypilnować. Część osób nie wysłała mi ani skanu, ani nie przekazała oryginału. W wypadku takich osób musiałem znaleźć ich poprzednie karty w celu pozyskania potrzebnych informacji, jednak nie wszystkie osoby były już na jakimkolwiek wyjeździe

Ko, Patryk Ławski

Brak komentarzy: