12/09/2013 04:08:00 PM

Karta zgłoszeniowa na zimowisko

Zamieszczam kartę zgłoszeniową dla tych osób, którym nie przekazałem jej osobiście. Taką kartę należy wydrukować, wypełnić i oddać przy okazji następnego spotkania (w najbliższy piątek).
Link do karty
W razie problemów z otwarciem pliku proszę o kontakt.

Brak komentarzy: