5/07/2011 12:35:00 PM

I po Wielkich Łowach


Ludy dżungli bój zaczną 
lub wznowią przymierza,
Bo nadszedł czas turnieju, 
wielka łowów chwila.
Walczcież dzielnie, o ludy, 
póki dzień nie wstawa,
Szanując jednak wiernie 
stare dżungli prawa.I po Wielkich Łowach! Gromada Krakowska uczestniczyła w nich w liczbie ośmiu wilczków prowadzonych przez trzech starych wilków. Relację z wydarzenia można znaleźć na stronie:
http://skauci-europy.pl/aktualnosci/wielkie-lowy-wilczkow-w-plonsku.
A żądni wrażeń wzrokowych powinni czym prędzej skoczyć do GALERII.

Brak komentarzy: