7/09/2010 12:04:00 PM

Nowy adres strony

Informujemy, że strona gromady ma nowy adres: http://1gk.fse.pl . Jednocześnie strona http://krakow.fse.pl (w tym momencie jeszcze w fazie pracy) będzie zawierała informacje o działaniu całego szczepu krakowskiego.

Brak komentarzy: