11/11/2007 10:16:00 PM

Zbiórka - 11 listopada

Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się Mszą Świętą. Później rozpoczęliśmy naszą zabawę. Każdy wilczek wytropił, idąc po śladach, przeznaczony dla niego egzemplarz najnowszego numeru "Dżungli". Później wilczki nauczyły się w jaki sposób dokładnie mierzyć długości, nie posiadając linijki ani żadnych innych przyrządów. Na dowód, że potrafimy to robić, odmierzyliśmy na podłodze długość 2 metrów. Z tej odległości "polowaliśmy" następnie na bawoły. Gromada wspólnymi siłami schwytała na lasso pięć sztuk bawołów. By wilczkowej radości stało się zadość, nauczyliśmy się wspólnie śpiewać nową piosenkę przypominającą nam "Drugie Prawo Wilczka" (Śpiewnik)

Brak komentarzy: